Main Organizer

Centre for Central European Architecture

www.ccea.cz

Coorganizers

Centrum komunitného rozvoja

Centre of Community Development

DAZ

www.daz.de

KÉK

www.kek.org.hu

KUD C3

www.kudc3.org

MIASTOSFERA

www.miastosfera.pl

OSSA

SOHO in Ottakring

www.sohoinottakring.at